Cykl wykładów otwartych Pana Prof. Larsa P. Klimaschewskiego MD PhD z Uniwersytetu Medycznego w Innsbrucku.

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.01.2022 roku rozpoczynamy cykl wykładów otwartych Pana Prof. Larsa P. Klimaschewskiego MD PhD z Uniwersytetu Medycznego w Innsbrucku.

Wykłady są zorganizowane w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie wykładów otwartych na Wydziale Lekarskim.

 

Wykłady odbywać się będą na platformie Google Meet w następujących terminach:

Wykład 1:

17.01.2022 w godzinach 15.00 – 18.00 „Teaching of Anatomy using human corpses and online videos”
Wykład 2:

24.01.2022 w godzinach 15.00 – 18.00 „Modern Neuroanatomy for undergraduate MD students”

Wykład 3:

31.01.2022 w godzinach 15.00 – 18.00 „Relevance of comparative Neuroanatomy for Neurology training”

 

Wykład 4:

07.02.2022 w godzinach 14.00 – 17.00 „How to understand neurodegenerative diseases from a neuroanatomical”

Link do wykładu: https://meet.google.com/rmg-bsvc-rmj

 

Prof. Lars Peter Klimaschewski ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie w Hamburgu w 1991 r. i uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie anatomii i biologii komórki na Uniwersytecie w Heidelbergu w 1997 r. Po stażu podoktorskim na Wydziale Patologii (Centrum Neuronauki) na Uniwersytecie Columbia, Nowym Jorku, w 1999 roku został profesorem neuroanatomii na Uniwersytecie w Innsbrucku, został mianowany koordynatorem programu ERASMUS (2002-2008), austriackim przedstawicielem akcji COST B30 (2006-2010), kierownikiem Instytutu Histologii i Embriologii (2015-) , dyrektorem Zakładu Anatomii, Histologii i Embriologii (2016-2019) oraz członkiem zarządu Towarzystwa Anatomicznego (2014-2017, w 2018 jako Prezes). Jest autorem ponad 100 oryginalnych publikacji, artykułów przeglądowych i rozdziałów w książkach. Przedmiotem badań naukowych prof. Larsa Klimaschewskiego są czynniki wzrostu w mózgu. Badania koncentrują się na morfologicznych konsekwencjach sygnalizacji czynnika wzrostu i handlu receptorową kinazą tyrozynową, receptorze czynnika wzrostu fibroblastów (FGFR1) i regulatorach sygnalizacji ERK, takich jak białka Sprouty, rozroście aksonów i proliferacja gleju.

 

https://www.i-med.ac.at/neuroanatomy/

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wykładzie prosimy o kontakt mailowy z:
Justyna Bieńkowska mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl
Aneta Kempa mail: aneta.kempa@uwm.edu.pl

 


 

Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego