Collegium Medicum - Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

W dniu 2 października 2019 roku odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/20120 Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od przemarszu orszaku na dziedziniec Zamku, gdzie studenci pierwszego roku złożyli przyrzeczenie. Obecną strukturę Collegium Medicum tworzą: Wydział Lekarski - kierunek lekarski w języku polskim i kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim oraz Wydział Nauk o Zdrowiu z kierunkami pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i dietetyka.

Główna część ceremonii odbyła się w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W uroczystości udział wzięli: parlamentarzyści, władze uczelni, profesorowie, reprezentanci władz miasta i województwa, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele służb medycznych, goście, pracownicy uczelni oraz studenci I roku z obu wydziałów Collegium Medicum. Uroczystość uświetniły występy Chóru Akademickiego im. Prof. Wawrzyczka pod dyrekcją Prof. Katarzyny Bojaruniec.

Ceremonię otworzył prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, Prorektor ds. Collegium Medicum UWM w Olsztynie, który wygłosił okolicznościowe przemówienie a następnie poprosił Panią Dziekan prof. dr hab. Ewę Dziką i Pana Dziekana dr hab. n. med. Leszka Gromadzińskiego, prof. UWM o wręczenie nominacji opiekunom pierwszego roku:

- kierunek lekarski – dr Jacek Kieżun

- kierunek lekarski English Division – dr Bartłomiej Kraziński

- pielęgniarstwo – mgr piel. Katarzyna Młynarska

- położnictwo – mgr poł. Małgorzata Drężek-Skrzeszewska

- ratownictwo medyczne – mgr Karol Przegaliński

- dietetyka – dr n. med. Joanna Korycińska

- pielęgniarstwo stacjonarne II stopnia  – dr n. o zdr. Lucyna Kiełbasa

Ślubowanie przeprowadzili Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM oraz w języku angielskim dla English Division  Prodziekan ds. studentów anglojęzycznych i rozwoju dr n. med. Rakesh Jalali. Następnie studenci otrzymali listy gratulacyjne. Wśród studentów anglojęzycznych kierunku lekarskiego znajdują się reprezentanci Arabii Saudyjskiej, Bangladeszu, Egiptu, Filipin, Hiszpanii, Indii, Iraku, Izraela, Jordanii, Kenii, Niemiec, Norwegii, Pakistanu, Polski, Somalii, Sudanu, Syrii, Szwecji, Uzbekistanu oraz Wielkiej Brytanii.

Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, Prorektor ds. Collegium Medicum podziękował odchodzącym władzom: prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Rynkiewiczowi, prof. dr hab. n. med. Tomaszowi Stompórowi oraz dr hab. n. med. Elżbiecie Jarockiej-Cyrcie, prof. UWM następnie Pan Dziekan dr hab. n. med. Leszek Gromadziński wręczył konwalie dziekańskie.

Wystąpienia okolicznościowe wygłosili: Jego Magnificencja Rektor Profesor dr hab. Ryszard Górecki, Wojewoda Artur Chojecki, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński, Wiceprezydent Miasta Olsztyna Ewa Kaliszuk oraz przedstawiciele Samorządu Studenckiego – Jakub Wrocławski, Jakub Stefaniak, Laura Eliszewska oraz Sreedurga Harikumar.


Na zakończenie uroczystości wykład inauguracyjny pt. „Zdrowie i pogoda” wygłosił dr hab. n. med. Jerzy Romaszko.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w uroczystości.

Studentom życzymy wytrwałości oraz wielu sukcesów w nauce.