CHIRURGIA WIEKU PODESZŁEGO - ADVISORY BOARD

W dniach od 20 do 22.01.2017 w Hotelu Galery 69 w Dorotowie odbędzie się Konferencja

„CHIRURGIA WIEKU PODESZŁEGO” -  ADVISORY BOARD

której Organizatorami są:

 • Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego UWM w Olsztynie
  • Kierownik Katedry i Kliniki – Dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UWM
 • Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii CSK MON WIM w Warszawie
  • Kierownik Kliniki – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik
 • II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Przewodu Pokarmowego UM w Lublinie
  • Kierownik Katedry i Kliniki – Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

Komitet  Honorowy:

 • Jego Magnificencja Rektor UWM w Olsztynie
  • Prof. dr hab. Ryszard Górecki
 • Konsultant Krajowy ds. Chirurgii Ogólnej
  • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner