Ceremonia Białego Fartucha 2019

Dnia 12 maja 2019 roku o godzinie 10:00 w auli kongresowej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się dziewiąta Ceremonia Białego Fartucha Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum.

Studenci III roku kierunku lekarskiego prowadzonego w języku polskim oraz języku angielskim odebrali z rąk swoich mentorów białe fartuchy, będące symbolem nowego etapu w ich kształceniu. W zamian studenci wręczyli swoim opiekunom konwalie majowe. Tradycja Ceremonii Białego Fartucha istnieje w większości amerykańskich oraz europejskich uniwersytetów medycznych. Uroczystość ma symboliczne znaczenie dla studentów oraz wykładowców, propaguje wartości humanistyczne w medycynie a także rozpoczyna nowy etap w edukacji studentów - zamianę teorii w praktykę. Akt założenia białego fartucha ma symbolizować przejście studentów kierunku lekarskiego od zajęć teoretycznych do zajęć klinicznych. Ceremonia Białego Fartucha kończy kształcenie podstawowe, czyli przedkliniczne i otwiera kolejny etap kształcenia – od tego momentu studenci będą mieć już kontakt z pacjentami.

Tegoroczną ceremonię rozpoczął Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz. Głównymi prowadzącymi mianowani zostali Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM oraz Prodziekan ds. studentów anglojęzycznych i rozwoju dr n. med. Rakesh Jalali.

Podczas ceremonii wyróżnienie - Konwalie Dziekańskie - otrzymali najlepsi studenci Kierunku Lekarskiego:

- studia w języku polskim: Natalia Konopko, Magdalena Miłobędzka, Jakub Morze

- studia w języku angielskim: Michalina Dudkiewicz, David Alam, Vilma Ohlsson

Okolicznościowy wykład “Paradoks autoagresji – przekleństwo czy konieczność/Autoimmunity – a curse or a blessing” wygłosił prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko.

Uroczystość uświetniły przemówienia: Prorektora ds. Collegium Medicum prof. dr hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego.

Wystąpienia okolicznościowe wygłosili również przedstawiciele studentów: Mikołaj Zimnicki, Victor Bohmeke Picallo oraz Fatma Mohammed.

Serdecznie dziękujemy za udział w ceremonii i życzymy dalszych sukcesów!

 

Materiał TV Kortowo

Materiał TVP Olsztyn