Badania ankietowe "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" w semestrze letnim 2020/2021

Badania ankietowe "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" w semestrze letnim

Szanowni Studenci i Doktoranci,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 50/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych, w Uniwersytecie prowadzone są badania ankietowe „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Celem badania jest m.in. gromadzenie opinii na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych, stosowanych form i metod kształcenia, uzyskanie informacji na temat relacji interpersonalnych pomiędzy nauczycielem akademickim i studentami, stosunku nauczyciela akademickiego do obowiązków.

Procedurą objęte zostały zajęcia dydaktyczne zrealizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Badanie prowadzone jest przy wykorzystaniu ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb w terminie 21.06.2021 r. - 30.09.2021 r. Zakresem badania objęci są nauczyciele akademiccy, studenci wszystkich poziomów kształcenia i form studiów oraz doktoranci.

Prosimy o aktywny udział w badaniach.