Absolutorium kierunku lekarskiego 2019

Za nami kolejny historyczny moment dla Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM w Olsztynie. W dniu 29 czerwca 2019 roku o godzinie 11:00 w Auli Kongresowej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się Absolutorium kierunku lekarskiego dla 62 studentów polskojęzycznych oraz 18 studentów anglojęzycznych.

Tegoroczną ceremonię rozpoczął Dziekan prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz wygłaszając przemówienie okolicznościowe. Następnie studenci otrzymali Karty Absolutoryjne oraz upominki ufundowane przez Izbę Lekarską, wręczali je Dziekan prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz, Prodziekan prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta oraz Prodziekan ds. studentów anglojęzycznych  i rozwoju dr n. med. Rakesh Jalali. Przyrzeczenie lekarskie w języku polskim przeprowadziła Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie dr Anna Lella. Przyrzeczenie złożone przez studentów kierunku lekarskiego prowadzonego w języku angielskim - Prodziekan ds. studentów anglojęzycznych  i rozwoju dr n. med. Rakesh Jalali.

„Za pomoc i wsparcie w kształceniu lekarzy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” konwalie dziekańskie otrzymał dr Marek Zabłocki – były Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej.

Podczas ceremonii wyróżnienie otrzymali najlepsi studenci kierunku lekarskiego:

- za najlepsze wyniki w nauce: Patrycja Góralczyk, Maciej Suwiński, Agata Felska, Małgorzata Hildebrandt

Wśród studentów kierunku lekarskiego prowadzonego w języku angielskim wyróżnienie otrzymali:

- za najlepsze wyniki w nauce: Alex Daoud, Gabriel Sargon Awrohum, Malin Holm

- za działalność organizacyjną: Mohammed Ahmed Mohammed

Okolicznościowy wykład „The cells–small allies?” wygłosił - dr hab. n. med. Janusz Godlewski.

Uroczystość uświetniło wystąpienie Pana Prorektora prof. Sławomira Przybylińskiego.

Mowy okolicznościowe wygłosili również przedstawiciele studentów: Mohammed Ahmed Mohammed, Norbert Ganczar oraz Kajetan Charzewski.

Teraz przed absolwentami staż i wybór specjalizacji, a także najważniejszy sprawdzian - Lekarski Egzamin Końcowy. Wszyscy mamy nadzieję, że powtórzą świetne wyniki kolegów z lat ubiegłych. Serdecznie dziękujemy za udział w ceremonii i życzymy dalszych sukcesów!