Aboslutorium kierunku lekarskiego

Szanowni Państwo,

Wydział Lekarski ma zaszczyt poinformować,

że w dniu 27 czerwca 2022 roku o godzinie 11:00 odbędzie się Absolutorium

studentów kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM w Olsztynie. 

 

 

Uroczystość odbędzie się w Centrum Konferencyjnym UWM oraz będzie transmitowana on-line.

 

Link do wydarzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=aaJ1aLyzeHg

 

Program

  • Otwarcie Uroczystości
    - powitanie zgromadzonych Gości i Studentów
    - przemówienie Dziekana
  • Uroczyste wręczenie Kart Absolutoryjnych studentom
  • Złożenie przyrzeczenia lekarskiego
  • Wykład
  • Przemówienia okolicznościowe
  • Zakończenie uroczystości

 Serdecznie zapraszamy.