Zebranie wyborcze WRSD WL

WYBORY WRSD WL

W dn. 08.10.2020 o godz. 20:30 na platformie MS Teams odbędą się wybory
do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów i Wydziałowej Komisji
Stypendialnej.

Liczymy na Waszą obecność oraz czynny i bierny udział w wyborach.

Kod do zespołu w platformie MS Teams został wysłany słuchaczą studiów doktorackich w wiadomości mailowej.

W imieniu WRSD WL
lek. Łukasz Jaśkiewicz
Przewodniczący WRSD WL