Praktyki Wakacyjne

PRAKTYKA WAKACYJNA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

Zawodowa praktyka wakacyjna studentów kierunku Lekarskiego - studia stacjonarne, jednolite studia magisterskie:

- po 1. roku realizowana jest w zakresie Opieki nad chorym

- po 2. roku realizowana jest w zakresie Lecznictwa otwartego oraz w Stacji Pogotowia Ratunkowego lub w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

- po 3. roku realizowana jest w zakresie Chorób wewnętrznych

- po 4. roku realizowana jest w zakresie Chirurgii ogólnej oraz Pediatrii

- po 5. roku realizowana jest w zakresie Ginekologii i położnictwa oraz Intensywnej terapii

 

Warunkiem zaliczenia zawodowej praktyki wakacyjnej po 1., po 2., po 3., po 4. i po 5. roku studiów kierunku lekarskiego jednolitych magisterskich jest:

  1. potwierdzenie nabycia umiejętności zestawionych w szczegółowym programie praktyki z oceną końcową każdej wykonanej umiejętności i/lub procedury
  2. rzetelność w wykonywaniu zadań i profesjonalizm z oceną końcową
  3. esej

Oceną końcową zawodowej praktyki wakacyjnej studentów kierunku Lekarskiego - studia stacjonarne, jednolite studia magisterskie jest sumaryczna w/w ocen wystawiana przez opiekuna roku, tj.:

- po 1. roku studiów Panią dr n. med. Ewę Lepiarczyk, potwierdzona wpisem do systemu USOS

- po 2. roku studiów Pana dr n. med. Macieja Żechowicza, potwierdzona wpisem do systemu USOS

- po 3. roku studiów Panią dr n. med. Wandę Badowską, potwierdzona wpisem do systemu USOS

- po 4. roku studiów Pana dr n. med. Piotra Paweła Engelgardtpotwierdzona wpisem do systemu USOS

- po 5. roku studiów Panią dr n. med. Monikę Rucińskąpotwierdzona wpisem do systemu USOS

 

 

Brak napisanego eseju skutkuje brakiem zaliczenia zawodowej praktyki wakacyjnej.

Dzienniczek praktyk z indywidualną kartą oceny umiejętności i procedur studenta należy złożyć do opiekuna roku nie później niż do 2. września 2019 roku

Brak zaliczenia praktyki wakacyjnej zgodnie z Regulaminem studiów skutkuje nie zaliczeniem roku a w przypadku studenta 1. roku skreśleniem z listy studentów.

Pliki do pobrania

Procedura postępowania poekspozycyjnego