KATEDRA HISTOLOGII I EMBRIOLOGII CZŁOWIEKA

Katedra Histologii i Embriologii Człowieka została powołana Uchwałą Senatu UWM nr 316 z dn. 13  czerwca 2008 roku. Swoją siedzibę ma w nowoczesnym budynku Collegium Anatomicum, który znajduje się na terenie Klinicznego Szpitala Uniwersyteckiego.

Kierownikiem Katedry oraz jej założycielem jest prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kmieć.

Od dnia 1 października 2008 roku Katedra realizuje zajęcia dydaktyczne dla studentów na kierunku lekarskim w języku polskim, a od 1 października 2010 roku dla studentów na kierunku lekarskim w języku angielskim.  W roku 2015 Katedra Histologii rozpoczęła zajecia  ze studentami kierunku Dietetyka. Studenci Wydziału Nauk Medycznych korzystają z nowocześnie zaadaptowanych i wyposażonych pomieszczeń dydaktycznych Katedry.

Od momentu powstania Katedra Histologii i Embriologii rozwija się bardzo prężnie 
i systematycznie powiększa się o nowe laboratoria i profile badawcze. W latach 2007-2008 powstały pierwsze pracownie laboratoryjne: pracownia histologiczna i laboratorium biologii molekularnej. Obecnie Katedra dysponuje pięcioma laboratoriami na czele z pracownią in vitro, pracownią mikroskopii fluorescencyjnej oraz pracownią rozdziału białek.

Katedra prowadzi działalność naukowo-badawczą w ramach uzyskanych przez pracowników Katedry grantów Narodowego Centrum Nauki, dotyczy ona molekularnych aspektów procesu nowotworzenia i powstawania takich nowotworów, jak rak jelita grubego czy rak nerki. Prowadzone są również badania nad morfologią i funkcją jelita układu nerwowego.

Wyniki badań publikowane są w renomowanych czasopismach zagranicznych i krajowych.