Zaproszenie na konferencję „PULMONOLOGICZNO–KARDIOLOGICZNE PRZYPADKI KLINICZNE”

Szanowni Państwo,

w imieniu prof. Anny Doboszyńskiej, prof. Andrzeja Rynkiewicza oraz własnym zapraszam Państwa na II Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „PULMONOLOGICZNO–KARDIOLOGICZNE PRZYPADKI KLINICZNE”, która odbędzie się w dniach 29-30 września 2017 r., w Hotelu OMEGA w Olsztynie przy ul. Sielskiej 4a.

Organizowane przedsięwzięcie to już druga inicjatywa realizowana w ramach cyklu konferencji – Przypadki Kliniczne. Stanowić będzie unikalne forum do prezentacji, dyskusji i popularyzacji osiągnięć nie tylko współczesnej nauki, ale także innowacyjnych rozwiązań stosowanych w praktyce klinicznej. Celem konferencji jest integracja środowisk medycznych i podjęcie wspólnych działań na rzecz poprawy jakości zdrowia chorych.

Wierzymy przy tym, że konferencja w swojej formule spełni oczekiwania uczestników i pozwoli na pogłębienie wiedzy z zakresu pulmonologii i kardiologii. W związku z powyższym zapraszamy osoby zainteresowane tematyką – w szczególności pielęgniarki i lekarzy – do wzięcia udziału w konferencji. Jednocześnie informujemy, że udział w konferencji jest bezpłatny i obejmuje: publikację artykułu, obiady, przerwy kawowe oraz materiały konferencyjne.

 

dr Stanisław Ejdys