dr n. med. Wojciech Matuszewski

dr n. med. Wojciech Matuszewski
Telefon: 
(+48) 89 538 63 67
Miejsce pracy:Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Publikacje: 

Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe 

2012 
1. Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W., Wiatr-Bykowska D., Kuglarz E., Olszewska M., Rutkowska J. Algorytm przejścia u chorych na cukrzycą typu 2 leczonych w warunkach szpitalnych metodą intensywnej funkcjonalnej insulinoterapii na leczenie za pomocą mieszanek insuliny aspart (NovoMix®) podawanych dwa razy dziennie. Medycyna Metaboliczna 2012 r.

2011 
1. Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W.: Znaczenie mieszanek analogowych insuliny w leczeniu pacjentów z cukrzycą. Medycyna Metaboliczna 2011; 15(3) : 94-100 


2012 
1. Bandurska-Stankiewicz, E., Matuszewski, W., Wiatr-Bykowska, D., Pieczynski, J., Wroblewska, A., Rutkowska, J.: The first screening test for diabetic retinopathy in diabetes type 1 and 2 patients using colour fundus photography in Poland. European Journal of Ophthamology 2012; 22(3) : 523

2011 
1. Pieczynski J., Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W. Rutkowska J., Wiatr-Bykowska D.: Diabetic retinopathy prevalence in patients with short duration (1-10 years) of type 1 diabetes in Warmia and Mazury. Eur. J. Ophthalmol. 2011; 21(3) : 351 
2. Pieczynski J., Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W. Posterior vitrectomy in the ophthalmology unit of General District hospital in Olsztyn. Eur. J. Ophthalmol. 2011; 21(3) : 351-352 
3. Pieczynski J., Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W. Rutkowska J., Wiatr-Bykowska D.: Risk factors for diabetic eye complications in short duration (1-10 years) of type 1 diabetes in Warmia and Mazury. Eur. J. Ophthalmol. 2011; 21(3) : 345 
4. Pieczynski J., Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W. Rutkowska J., Wiatr-Bykowska D. Selected Risk Factors Concerning Ocular Complications In Patients With Type 1 Diabetes Of Up To 10 Years’ Duration In The Province Of Warmia And Mazury. Pol. Ann. Med., 2011;18(1):57-58. 
5. Pieczynski J., Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W. Rutkowska J., Wiatr-Bykowska D. Incidence of diabetic retinopathy in patients with type 1 diabetes of up to 10 years’ duration in the province of warmia and mazury. Pol. Ann. Med., 2011;18(1):59. 
6. Pieczynski J., Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W. Posterior vitrectomy performed in the Department of Ophthalmology in the provincial specialist hospital in Olsztyn – a new procedure, new challenges. Pol. Ann. Med., 2011; 18 suppl. 1 : 61-62.