UWAGA STUDENCI

Olsztyn, 19-06-2020 rok

 

 

Uwaga studenci!!!

 

W związku z przypadkiem SARS-CoV-2 w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie decyzją Dziekana Wydziału Lekarskiego zajęcia kliniczne prowadzone w szpitalach dla studentów V i VI roku kierunku lekarskiego zostają wstrzymane.

Kontynuacja pozostałych zajęć w roku akademickim 2019/2020 dla studentów VI roku odbędzie się w formie zdalnej od dnia 22 czerwca 2020r, zgodnie z obowiązującym harmonogramem zajęć.


Natomiast zajęcia kliniczne dla V roku zostają zawieszone do końca roku akademickiego 2019/2020.


Wyżej wymienione decyzje nie dotyczą zajęć dla studentów VI roku z zakresu Medycyny Rodzinnej oraz zajęć prowadzonych w Centrum Symulacji Medycznej.