Organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021

 Olsztyn, 18-09-2020


Komunikat dotyczący organizacji kształcenia

w nowym roku akademickim 2020/ 2021

w semestrze zimowym na Wydziale Lekarskim

 

 

 

 1. Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju sprawia, że zajęcia w roku akademickim 2020/2021 będą realizowane z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa.

 2. Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Lekarskim nie odbędzie się.

 3. Studenci I roku studiów w języku polskim i angielskim zgodnie z wcześniejszym komunikatem rozpoczynają zajęcia w formie zdalnej od dnia 5 października 2020 roku.

 4. Od dnia 1 listopada 2020 roku Studenci I roku kierunku lekarskiego w języku polskim (PL) rozpoczną zajęcia w formie mieszanej (hybrydowej) zarówno zdalne, jak i praktycznie. Studenci anglojęzyczni (ED) I roku kierunku lekarskiego rozpoczynają zajęcia w formie mieszanej od 1 grudnia 2020 roku.

 5. Podstawowe informacje (plany zajęć, aktualne informacje) nt. zasad organizacji kształcenia znajdziecie Państwo na stronie Wydziału Lekarskiego (w zakładce plany i harmonogramy), natomiast szczegółowe informacje na temat prowadzonych zajęć na stronach internetowych Katedr.

 6. Nie przewidujemy spotkania z I rokiem na terenie Wydziału, natomiast  opiekunowie I roku roku PL i ED zorganizują Państwu spotkanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (Teams) w drugim tygodniu zajęć, obecni będą również przedstawiciele Samorządu oraz pracownicy dziekanatu.

 7. Sprawy organizacyjno-administracyjne dla studentów I roku do załatwienia w dziekanacie będą odbywały się według harmonogramu (spradź harmonogram), który został dołączony wraz z listem przyjęcia na studia (odbiór legitymacji, podpisanie ślubowania). Prosimy o zachowanie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych podczas wizyty w dziekanacie.

 8. Studenci lat wyższych (II-VI rok)  rozpoczynają zajęcia zgodnie z planem zajęć. Zalecanym sposobem organizacji kształcenia na wydziale jest model mieszany, w którym zajęcia wykładowe, seminaryjne, niektóre ćwiczeniowe będą odbywały się wyłącznie zdalnie. Zajęcia kliniczne będą odbywały się w formie stacjonarnej.  Szczegółowe informacje dotyczące formy zajęć znajdziecie Państwo na stronie Katedr.

 9. Istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Studenckim. Studenci mogą dokonywać rezerwacji miejsca w Domu Studenckim na cały semestr na zasadach dotychczasowych w Systemie Rezerwacji Długoterminowych, także bezpośrednio na stronie fundacji ŻAK. Liczba miejsc w domach studenckich jest ograniczona.

 10. Wizyty studentów w dziekanacie odbywają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, prosimy o czytanie komunikatów umieszczonych przed wejściem do dziekanatu.

 11. Zachowują ważność przepisy Zarządzenia Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu-Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie epidemii (ze zm.).

 

 

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, profesor UWM