Dla Kandydatów na Studia

Wydział Lekarski

Collegium Medicum

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

Oferta kształcenia - opis kierunku

Kryteria rekrutacji - kierunek lekarski

Zasady rekrutacji

Rekrutacja cudzoziemców

IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów

Opłata rekrutacyjna

 

Uchwały Senatu UWM w Olsztynie dotyczące zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020

 

 

Po zakwalifikowaniu na studia do Punktu Obsługi Kandydata należy donieść następujące dokumenty:

- podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK

- kopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)

- kserokopię dowodu osobistego (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM) 

- fotografię na płycie CD - opisanej imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL- wymagania techniczne: rozdzielczość 300 dpi w formacie jpg, rzeczywisty rozmiar wydruku 236 x 295 pikseli.

- fotografię  o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr PESEL