Dla Kandydatów na Studia

Wydział Lekarski

Collegium Medicum

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

Oferta kształcenia - opis kierunku

Harmonogram rekrutacji

Kryteria rekrutacji - kierunek lekarski

Zasady rekrutacji

IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów

Opłata rekrutacyjna

 

Uchwały Senatu UWM w Olsztynie dotyczące zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020

 

 

Po zakwalifikowaniu na studia do Punktu Obsługi Kandydata należy donieść następujące dokumenty:

- podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK

- kopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)

- fotografię  o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr PESEL

 

PUNKT OBSŁUGI KANDYDATA

 

zlokalizowany jest w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. Oczapowskiego 12B

czynny od 24 czerwca 2019 r. do 24 września 2019 r.

 w godzinach 9:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku).

 

 

Infolinia rekrutacyjna tel.: 89 524 50 80

czynna od 24 czerwca 2019 r. do 24 września 2019 r.

w godzinach 9:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku).