Dla Kandydatów na Studia

Wydział Lekarski

Collegium Medicum

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

Oferta kształcenia - opis kierunku

Harmonogram rekrutacji

Kryteria rekrutacji - kierunek lekarski

Zasady rekrutacji - w zależności od posiadanej matury

IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów

Opłata rekrutacyjna

 

Punkt Obsługi Kandydata

zlokalizowany jest w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. Oczapowskiego 12B

czynny od 20 czerwca 2018 roku do 27 września 2018 roku
w godzinach 9:00 - 15:00 (od poniedziałku do piatku)

 

Infolinia rekrutacyjna tel.: 89 524 50 80

 

 

W budynku będzie mozliwość dokonania rejestracji na studi, wniesienia opłaty rekrutacyjnej, skopiowania dokumentów itp.

W termienie od 20.06.2018 do 9.07.2018 r. do godz. 15:00 w Punkcie Obsługi Kandydata przyjmowane będą dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego od kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB oraz maturę zagraniczą. 

 

INFORMATOR REKRUTACYJNY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

Po zakwalifikowaniu na studia do Punktu Obsługi Kandydata należy donieść następujące dokumenty:

- podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK

- kopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)

- kserokopię dowodu osobistego (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM) 

- fotografię na płycie CD - opisanej imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL- wymagania techniczne: rozdzielczość 300 dpi w formacie jpg, rzeczywisty rozmiar wydruku 236 x 295 pikseli.

- fotografię  o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr PESEL

Dokumenty będą przyjmowane od 13.07.2018 r. od godz. 12:00 do 20.07.2018 r. do godz. 15:00.