ERASMUS +

Koordynator Wydziałowy programu Erasmus+

lek. Paulina Nowek
Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie (al. Warszawska 30)
tel. + 48 89 524 53 89