ERASMUS +

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+

dr inż Agnieszka Śliwińska-Jewsiewicka
Katedra Histologii i Embriologii Człowieka
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie (al. Warszawska 30)
tel. + 48 532 725 755
mail: a.sliwinska@uwm.edu.pl

 

 

Szanowni Studenci

  •  Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020 trwa od 10 lutego 2019 do 28 lutego 2019.

 Rekrutacja prowadzona jest w systemie USOSweb.

  •  Rekrutacja uzupełniająca na praktyki studenckie oraz absolwenckie w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 trwa od 24 stycznia 2019 do 30 kwietnia 2019.

 Rekrutacja prowadzona jest na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej.

 

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+

 Agnieszka Śliwińska