Wyposażenie pracowni CSM

WYPOSAŻENIE PRACOWNI CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ

1)        Sale symulacji wysokiej wierności

W Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego                       w Olsztynie zaplanowano 6 sal symulacji wysokiej wierności wraz z pomieszczaniami kontrolnymi, które zostaną wyposażone zgodnie z przeprowadzonym Audytem Oceniającym Centra Symulacji Medycznych oraz zdiagnozowanymi potrzebami Wydziału Nauk Medycznych w tym zakresie. Sale będą posiadać warunki zbliżone do tych jakie panują                          w szpitalu, a ich niezbędnym elementem będą zaawansowane symulatory pacjenta. Zostaną one również wyposażone w odpowiedni sprzęt medyczny oraz techniczny umożliwiający nagrywanie obrazu i dźwięku prowadzonych sesji (minimum 4 zajęcia w semestrze z każdego kierunku będą nagrywane i archiwizowane).

Blok operacyjny (sala operacyjna + RTG + zabezpieczenie radiologiczne + laparoskopia terapii ze sterownią) – pracownia, która będzie przeznaczona dla studentów kierunków lekarskiego i pielęgniarstwo oraz zostanie wykorzystana do realizacji wybranych efektów kształcenia wymagających wysokiej klasy zaawansowanego symulatora pacjenta z innych kierunków studiów.

Blok operacyjny
(sala operacyjna + RTG + zabezpieczenie radiologiczne + laparoskopia terapii ze sterownią)

Lp.

Planowane wyposażenie

Funkcjonalność

Ilość

1.

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego            z wyposażeniem

1

2.

Symulator USG

Symulator USG współpracujący z symulatorem i/lub aparat USG

1

3.

Stanowisko sterowania 

W pełni wyposażone stanowisko sterowania symulatorem

1

4.

Medyczna jednostka zasilająca

Medyczna jednostka zasilająca (gazy medyczne, zasilanie elektryczne, gniazda teletechniczne)

1

5.

Aparat do znieczulenia

Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym i kardiomonitorem anestezjologicznym

1

6.

Lampa operacyjna

Lampa operacyjna opcjonalnie wyposażona             w kamerę rejestracji obrazu

1

7.

Defibrylator

Defibrylator manualny z kardiowersją i stymulacją przezskórną

1

8.

Kardiomonitor

Kardiomonitor umożliwiający pomiar min.:          5-odprowadzeniowego EKG, NIBP, SpO2

1

9.

Stół operacyjny

Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, przemieszczanie blatu stołu: góra - dół, przechyły boczne, regulacja segmentu pleców, przesuw wzdłużny blatu

1

10.

Wózek reanimacyjny                    z wyposażeniem

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem, w tym m.in. zestaw laryngoskopów

1

11.

Pompa infuzyjna strzykawkowa

Pompa infuzyjna strzykawkowa

2

12.

Pompa infuzyjna objętościowa

Pompa infuzyjna objętościowa

1

13.

Ssak elektryczny

Ssak elektryczny operacyjny

1

14.

Myjnia chirurgiczna

Myjnia chirurgiczna min. dwustanowiskowa

1

15.

Zestaw drobnego sprzętu medycznego

Drobny sprzęt medyczny zawierający m.in.: podgrzewacz płynów infuzyjnych, system przekładania chorych rolkowy, worek samorozprężalny, podstawowe narzędzia chirurgiczne

1

16.

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego                            i komunikacyjnego

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego                                 i komunikacyjnego. W zależności od potrzeb może to być tablica sucho ścieralna, tablica interaktywna, projektor multimedialny, telewizor o dużej przekątnej, system nagłośnienia, tor wizyjny z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami          a nauczycielem

1

17.

Zestaw mebli medycznych

Zestaw mebli medycznych mobilnych                          i stacjonarnych zawierający m.in.: stolik zabiegowy, wózek anestezjologiczny, taboret obrotowy lekarski, szafy do przechowywania wyrobów medycznych

1

18.

Zestaw wyposażenia biurowego

Zestaw wyposażenia biurowego zawierający m.in.: krzesła, biurka w przypadku, gdy przewidywane jest udzielanie informacji zwrotnej na sali symulacyjnej lub w innym pomieszczeniu – de briefing

1

19.

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego zawierający m.in.: dozownik na mydło, ręczniki, środek dezynfekcyjny, kosz na odpady.

1

 

Sala intensywnej terapii – pracownia przeznaczona dla studentów kierunków lekarskiego              i pielęgniarstwa bądź opcjonalnie dla zajęć interdyscyplinarnych.

Sala intensywnej terapii

Lp.

Planowane wyposażenie

Funkcjonalność

Ilość

1.

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego             z wyposażeniem

1

2.

Zaawansowany symulator dziecka

Zaawansowany symulator dziecka z wyposażeniem

1

3.

Zaawansowany symulator niemowlęcia

Zaawansowany symulator niemowlęcia                      z wyposażeniem

1

4.

Stanowisko  sterowania

W pełni wyposażone stanowisko sterowania symulatorem

3

5.

Medyczna jednostka zasilająca

Medyczna jednostka zasilająca uwzględniająca podział na stronę aparaturową i infuzyjną (gazy medyczne, zasilanie elektryczne, gniazda teletechniczne)

2

6.

Respirator

Respirator przeznaczony dla dorosłych i dzieci

1

7.

Lampa zabiegowa

Lampa zabiegowa mobilna

1

8.

Defibrylator

Defibrylator manualny z kardiowersją i stymulacją przezskórną, możliwość AED

1

9.

Kardiomonitor OIT

Kardiomonitor umożliwiający pomiar min.:            12-odprowadzeniowego EKG, NIBP, SpO2, EtCO2

1

10.

Łóżko intensywnej opieki medycznej

Łóżko intensywnej opieki medycznej elektryczne
z przechyłami bocznymi

2

11.

Inkubator

Inkubator

1

12.

Wózek reanimacyjny
z wyposażeniem

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem, w tym min. zestaw laryngoskopów

2

13.

Pompa infuzyjna strzykawkowa

Pompa infuzyjna strzykawkowa

3

14.

Pompa infuzyjna objętościowa

Pompa infuzyjna objętościowa

2

15.

Aparat EKG

Aparat EKG 12-odprowadzeniowy

1

16.

Ssak elektryczny

Ssak elektryczny

1

17.

Zestaw drobnego sprzętu medycznego

Drobny sprzęt medyczny zawierający m.in.: podgrzewacz płynów infuzyjnych, system przekładania chorych rolkowy, worek samorozprężalny, podstawowe narzędzia chirurgiczne, glukometr, ciśnieniomierz, termometr elektroniczny, pulsoksymetr, fonendoskop

2

18.

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego                         i komunikacyjnego

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego                           i komunikacyjnego. W zależności od potrzeb może to być tablica sucho ścieralna, tablica interaktywna, projektor multimedialny, telewizor o dużej przekątnej, system nagłośnienia, tor wizyjny                z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem

1

19.

Zestaw mebli medycznych

Zestaw mebli medycznych mobilnych                             i stacjonarnych zawierający m.in.: stolik zabiegowy, wózek opatrunkowy, taboret obrotowy lekarski, szafy do przechowywania wyrobów medycznych

1

20.

Zestaw wyposażenia biurowego

Zestaw wyposażenia biurowego zawierający m.in.: krzesła, biurka w przypadku, gdy przewidywane jest udzielanie informacji zwrotnej na sali symulacyjnej lub w innym pomieszczeniu – de briefing

1

21.

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego zawierający m.in.: dozownik na mydło, ręczniki, środek dezynfekcyjny, kosz na odpady

1

Sala szpitalnego oddziału ratunkowego – pracownia przeznaczona przede wszystkim dla kierunku lekarskiego, ale również dla kierunku pielęgniarstwo i innych kierunków medycznych, a także do prowadzenia symulacji interdyscyplinarnych.

Sala szpitalnego oddziału ratunkowego 

Lp.

Planowane wyposażenie

Funkcjonalność

Ilość

1.

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego               z wyposażeniem

1

2.

Zaawansowany symulator kobiety rodzącej i symulator noworodka

Zaawansowany symulator kobiety rodzącej                    i symulator noworodka

1

3.

Zaawansowany symulator dziecka

Zaawansowany symulator dziecka dorosłego                z wyposażeniem

1

4.

Symulator USG

Symulator USG współpracujący z symulatorem      i/lub aparat USG

1

5.

Stanowisko sterowania

W pełni wyposażone stanowisko sterowania symulatorem 

3

6.

Łóżko intensywnej opieki medycznej

Łóżko intensywnej opieki medycznej elektryczne        z przechyłami bocznymi

1

7.

Łóżko dziecięce intensywnej opieki medycznej

Łóżko dziecięce intensywnej opieki medycznej

1

8.

Wózek zabiegowo-opatrunkowy

Wózek zabiegowo-opatrunkowy

1

9.

Wózek reanimacyjny                z wyposażeniem

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem, w tym min. zestaw laryngoskopów

2

10.

Lampa zabiegowa

Lampa zabiegowa mobilna

1

11.

Medyczna jednostka zasilająca

Medyczna jednostka zasilająca (gazy medyczne, zasilanie elektryczne, gniazda teletechniczne)                                         

2

12.

Respirator transportowy

Respirator transportowy

1

13.

Aparat EKG

Aparat EKG 12-odprowadzeniowy

1

14.

Pompa infuzyjna strzykawkowa

Pompa infuzyjna strzykawkowa

3

15.

Pompa infuzyjna objętościowa

Pompa infuzyjna objętościowa

2

16.

Ssak elektryczny

Ssak elektryczny

1

17.

Defibrylator

Defibrylator manualny z kardiowersją i stymulacją przezskórną, możliwość AED, EKG, SpO2

1

18.

Zestaw drobnego sprzętu medycznego

Drobny sprzęt medyczny zawierający m.in.: podgrzewacz płynów infuzyjnych, system przekładania chorych rolkowy, worek samorozprężalny, podstawowe narzędzia chirurgiczne, glukometr, ciśnieniomierz, termometr elektroniczny, pulsoksymetr, fonendoskop

2

19.

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego
i komunikacyjnego

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego                                i komunikacyjnego. W zależności od potrzeb może to być tablica sucho ścieralna, tablica interaktywna, projektor multimedialny, telewizor o dużej przekątnej, system nagłośnienia, tor wizyjny                 z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem

1

20.

Zestaw mebli medycznych

Zestaw mebli medycznych mobilnych                             i stacjonarnych zawierający m.in.: stolik zabiegowy, wózek opatrunkowy, taboret obrotowy lekarski,  szafy do przechowywania wyrobów medycznych

1

21.

Zestaw wyposażenia biurowego

Zestaw wyposażenia biurowego zawierający m.in.: krzesła, biurka w przypadku, gdy przewidywane jest udzielanie informacji zwrotnej na sali symulacyjnej lub w innym pomieszczeniu – debriefing

1

22.

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego zawierający m.in. dozownik na mydło, ręczniki, środek dezynfekcyjny, kosz na odpady

1

Symulator karetki – pracownia przeznaczona dla studentów kierunku lekarskiego                             i pielęgniarstwa, jednak możliwe jest wykorzystanie jej przez inne kierunki medyczne bądź do prowadzenie symulacji interdyscyplinarnych.

Symulator karetki

Lp.

Planowane wyposażenie

Funkcjonalność

Ilość

1.

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego
z wyposażeniem

1

2.

Symulator karetki lub wnętrza karetki

Symulator karetki lub wnętrza karetki - wyposażenie medyczne zgodne z Zarządzeniem Nr 18/2010/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia               7 kwietnia 2010 r. dla karetek "S"

1

3.

Stanowisko sterowania

W pełni wyposażone stanowisko sterowania symulatorem 

1

4.

Zestaw wyposażenia umożliwiający odtworzenie przykładowych warunków działania zespołu karetki
(np. ulica, mieszkanie)
oraz różnych warunków środowiskowych

Zestaw wyposażenia umożliwiający odtworzenie przykładowych warunków działania zespołu karetki (np. ulica, mieszkanie) oraz różnych warunków środowiskowych, np. zadymienie, słaba widoczność, hałas itp.

1

5.

Zestaw drobnego sprzętu medycznego

Drobny sprzęt medyczny zawierający m.in.: system przekładania chorych rolkowy, worek samorozprężalny, podstawowe narzędzia chirurgiczne, glukometr, ciśnieniomierz, termometr elektroniczny, pulsoksymetr, fonendoskop

1

6.

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego
i komunikacyjnego

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego
 i komunikacyjnego. W zależności od potrzeb może to być tablica sucho ścieralna, tablica interaktywna, projektor multimedialny, telewizor o dużej przekątnej, system nagłośnienia, tor wizyjny
z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem

1

7.

Zestaw wyposażenia biurowego

Zestaw wyposażenia biurowego zawierający m.in.: krzesła, biurka w przypadku, gdy przewidywane jest udzielanie informacji zwrotnej na sali symulacyjnej lub w innym pomieszczeniu – debriefing

1

8.

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego zawierający m.in.: dozownik na mydło, ręczniki, środek dezynfekcyjny, kosz na odpady

1

Sala porodowa – pracownia przeznaczona przede wszystkim dla kierunku lekarskiego                 i pielęgniarstwo, ale również dla innych kierunków medycznych.

Sala porodowa

Lp.

Planowane wyposażenie

Funkcjonalność

Ilość

1.

Zaawansowany symulator porodowy

Zaawansowany symulator pacjenta (symulator porodowy ewentualnie symulator porodu z opcją cięcia cesarskiego zależnie od przewidywanych efektów kształcenia), system sterowania, rejestracji audio-video i zarządzania zarejestrowanymi danymi oraz archiwizacji wraz z oprogramowaniem

1

2.

Zaawansowany symulator noworodka

Zaawansowany symulator noworodka
z wyposażeniem

1

3.

Stanowisko sterowania

W pełni wyposażone stanowisko sterowania symulatorem 

2

4.

Aparat KTG

Aparat KTG

1

5.

Aparat EKG

Aparat EKG 12-odprowadzeniowy

1

6.

Krzesło porodowe

Krzesło porodowe

1

7.

Lampa zabiegowa

Lampa zabiegowa ścienna lub sufitowa

1

8.

Łóżko porodowe

Łóżko porodowe

1

9.

Łóżko dla noworodka

Łóżko dla noworodka

1

10.

Medyczna jednostka zasilająca

Medyczna jednostka zasilająca (gazy medyczne, zasilanie elektryczne, gniazda teletechniczne)

1

11.

Ssak elektryczny

Ssak elektryczny

1

12.

Stanowisko resuscytacji noworodka z promiennikiem

Stanowisko resuscytacji noworodka z promiennikiem (inkubator otwarty)

1

13.

Defibrylator

Defibrylator manualny z kardiowersją i stymulacją przezskórną, możliwość AED

1

14.

Wózek reanimacyjny
z wyposażeniem

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem, w tym min. zestaw laryngoskopów

1

15.

Zestaw drobnego sprzętu medycznego

Drobny sprzęt medyczny zawierający m.in.: worek samorozprężalny, podstawowe narzędzia chirurgiczne, glukometr, ciśnieniomierz, termometr elektroniczny, pulsoksymetr, fonendoskop

1

16.

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego
i komunikacyjnego

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego
i komunikacyjnego. W zależności od potrzeb może to być tablica sucho ścieralna, tablica interaktywna, projektor multimedialny, telewizor o dużej przekątnej, system nagłośnienia, tor wizyjny
z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem

1

17.

Zestaw mebli medycznych

Zestaw mebli medycznych mobilnych
i stacjonarnych zawierający m.in. stolik zabiegowy, wózek opatrunkowy, taboret obrotowy lekarski,  szafy do przechowywania wyrobów medycznych

1

18.

Zestaw wyposażenia biurowego

Zestaw wyposażenia biurowego zawierający m.in.: krzesła, biurka w przypadku, gdy przewidywane jest udzielanie informacji zwrotnej na sali symulacyjnej lub w innym pomieszczeniu – debriefing

1

19.

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego zawierający m.in.: dozownik na mydło, ręczniki, środek dezynfekcyjny, kosz na odpady

1

Sala pielęgniarska wysokiej wierności – pracownia przeznaczona przede wszystkim dla studentów kierunku pielęgniarstwo.

Sala pielęgniarska wysokiej wierności

Lp.

Planowane wyposażenie

Funkcjonalność

Ilość

1.

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, system sterowania, rejestracji audio-video
i zarządzania zarejestrowanymi danymi oraz archiwizacji wraz z oprogramowaniem

1

2.

Stanowisko  sterowania 

W pełni wyposażone stanowisko sterowania symulatorem 

1

3.

Medyczna jednostka zasilająca

Medyczna jednostka zasilająca ścienna (gazy medyczne, zasilanie elektryczne, gniazda teletechniczne)

1

4.

Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego
z wyposażeniem

2

5.

Stanowisko do injekcji

Stanowisko do injekcji

1

6.

Lampa zabiegowa

Lampa zabiegowa mobilna

1

7.

Defibrylator

Defibrylator manualny z kardiowersją i stymulacją przezskórną, możliwość AED

1

8.

Podnośnik pacjenta

Podnośnik pacjenta z wanną

1

9.

Łożko pacjenta

Łożko pacjenta z przechyłami bocznymi

1

10.

Łożko ortopedyczne

Łożko pacjenta ortopedyczne

1

11.

Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej

Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej

2

12.

Szafka przyłóżkowa

Szafka przyłóżkowa

3

13.

Wózek reanimacyjny
z wyposażeniem

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem, w tym min. zestaw laryngoskopów

1

14.

Wózek transportowy

Wózek transportowy w opcji z pozycją Trendelenburga

1

15.

Pompa infuzyjna strzykawkowa

Pompa infuzyjna strzykawkowa

2

16.

Pompa infuzyjna objętościowa

Pompa infuzyjna objętościowa

1

17.

Aparat EKG

Aparat EKG 12-odprowadzeniowy

1

18.

Ssak elektryczny

Ssak elektryczny

1

19.

Zestaw drobnego sprzętu medycznego

Drobny sprzęt medyczny zawierający m.in.: worek samorozprężalny, podstawowe narzędzia chirurgiczne, glukometr, ciśnieniomierz, termometr elektroniczny, pulsoksymetr, fonendoskop

2

20.

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego
i komunikacyjnego

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego
i komunikacyjnego. W zależności od potrzeb może to być tablica sucho ścieralna, tablica interaktywna, projektor multimedialny, telewizor o dużej przekątnej, system nagłośnienia, tor wizyjny
z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem

1

21.

Zestaw mebli medycznych

Zestaw mebli medycznych mobilnych
i stacjonarnych zawierający m.in.: stolik zabiegowy, wózek opatrunkowy, taboret obrotowy lekarski,  szafy do przechowywania wyrobów medycznych

1

22.

Zestaw wyposażenia biurowego

Zestaw wyposażenia biurowego zawierający m.in.: krzesła, biurka w przypadku, gdy przewidywane jest udzielanie informacji zwrotnej na sali symulacyjnej lub w innym pomieszczeniu – debriefing

1

23.

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego zawierający m.in.: dozownik na mydło, ręczniki, środek dezynfekcyjny, kosz na odpady

2

Pomieszczenia kontrolne (sterownie)

Pomieszczenie kontrolne (sterownie)

Lp.

Planowane wyposażenie

Funkcjonalność

Ilość

1.

Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego

Zestaw wyposażenia umożliwiającego osobom prowadzącym sesje symulacyjne kontrolę działania symulatora, kontrolę systemu audio-video, bezpośrednią obserwację ćwiczących, komunikację
z ćwiczącymi, zapis i archiwizację plików debriefingu oraz odtworzenie zapisu debriefingu na sali symulacyjnej

6

2.

Zestaw wyposażenia biurowego

Zestaw wyposażenia biurowego zawierający m.in. krzesło obrotowe, biurko

6

2)        Sale symulacji niskiej wierności

W Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego                      w Olsztynie zaplanowano 5 sal symulacji niskiej wierności, które zostaną wyposażone zgodnie z przeprowadzonym Audytem Oceniającym Centra Symulacji Medycznych oraz zdiagnozowanymi potrzebami Wydziału Nauk Medycznych w tym zakresie. Sale symulacji niskiej wierności przeznaczone będą do nauki prostszych umiejętności. Wyposażone będą między innymi w proste trenażery, jak np. głowy do intubacji, lecz także w zaawansowane fantomy, np. do ALS z możliwością sterowania parametrami fizjologicznymi za pomocą komputera oraz zapisem poprawności wykonanych czynności.

Sala symulacji z zakresu ALS – pracownia przeznaczona dla wszystkich studentów kierunków medycznych.

Sala symulacji z zakresu ALS 

Lp.

Planowane wyposażenie

Funkcjonalność

Ilość

1.

Zaawansowany Fantom ALS osoby dorosłej 

Zaawansowany Fantom  ALS osoby dorosłej  wraz z systemem umożliwiającym kontrolę jego parametrów, uruchamianie scenariuszy oraz szczegółowy monitoring, zapisywanie i ocenę poprawności wykonywanych działań

1

2.

Zaawansowany Fantom PALS dziecka 

Zaawansowany Fantom PALS dziecka wraz
z systemem umożliwiającym kontrolę jego parametrów, uruchamianie scenariuszy oraz szczegółowy monitoring, zapisywanie i ocenę poprawności wykonywanych działań

1

3.

Wózek transportowo-zabiegowy

W pełni wyposażone stanowisko sterowania symulatorem 

2

4.

Plecak ratowniczy

Plecak ratowniczy standard PSP-R1

1

5.

Defibrylator

Defibrylator manualny z kardiowersją
i stymulacją przezskórną, możliwość AED, EKG, SpO2

1

6.

Zestaw drobnego sprzętu medycznego

Drobny sprzęt medyczny zawierający m.in.: system przekładania chorych rolkowy, worek samorozprężalny, podstawowe narzędzia chirurgiczne

1

7.

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego
i komunikacyjnego. W zależności od potrzeb może to być tablica sucho ścieralna, tablica interaktywna, projektor multimedialny, telewizor o dużej przekątnej, system nagłośnienia, tor wizyjny z systemem kamer
i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem

1

8.

Zestaw mebli medycznych

Zestaw mebli medycznych mobilnych
i stacjonarnych zawierający m.in.: stolik zabiegowy, wózek anestezjologiczny, taboret obrotowy lekarski, szafy do przechowywania wyrobów medycznych

1

9.

Zestaw wyposażenia biurowego

Zestaw wyposażenia biurowego zawierający m.in. krzesła, biurka w przypadku, gdy przewidywane jest udzielanie informacji zwrotnej na sali symulacyjnej lub w innym pomieszczeniu – debriefing

1

10.

Zestaw wyposażenia sanitarnego
i higienicznego

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego zawierający m.in.: dozownik na mydło, ręczniki, środek dezynfekcyjny, kosz na odpady

1

Sala symulacji z zakresu BLS – pracownia przeznaczona dla wszystkich studentów kierunków medycznych.

Sala symulacji z zakresu BLS

Lp.

Planowane wyposażenie

Funkcjonalność

Ilość

1.

Fantom BLS dorosłego

Fantom BLS dorosłego wraz z możliwością kontroli jakości resuscytacji

6

2.

Fantom BLS dziecka

Fantom BLS dziecka wraz z możliwością kontroli jakości resuscytacji

6

3.

Fantom BLS niemowlęcia

Fantom BLS niemowlęcia wraz z możliwością kontroli jakości resuscytacji

6

4.

Defibrylator  automatyczny - treningowy AED

Defibrylator automatyczny - treningowy AED

3

5.

Zestaw drobnego sprzętu medycznego

Drobny sprzęt medyczny zawierający m.in.: system przekładania chorych rolkowy, worek samorozprężalny, podstawowe narzędzia chirurgiczne

1

6.

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego
i komunikacyjnego. W zależności od potrzeb może to być tablica sucho ścieralna, tablica interaktywna, projektor multimedialny, telewizor o dużej przekątnej, system nagłośnienia, tor wizyjny z systemem kamer
i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem

1

7.

Zestaw mebli medycznych

Zestaw mebli medycznych mobilnych
i stacjonarnych zawierający m.in. stolik zabiegowy, wózek anestezjologiczny, taboret obrotowy lekarski, szafy do przechowywania wyrobów medycznych

1

8.

Zestaw wyposażenia biurowego

Zestaw wyposażenia biurowego zawierający m.in. krzesła, biurka w przypadku, gdy przewidywane jest udzielanie informacji zwrotnej na sali symulacyjnej lub w innym pomieszczeniu – debriefing

1

9.

Zestaw wyposażenia sanitarnego
i higienicznego

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego zawierający m.in.: dozownik na mydło, ręczniki, środek dezynfekcyjny, kosz na odpady

1

Pracownia umiejętności technicznych – pracownia przeznaczona dla wszystkich studentów kierunków medycznych.

Pracownia umiejętności technicznych 

Lp.

Planowane wyposażenie

Funkcjonalność

Ilość

1.

Stanowisko robocze

Stanowisko robocze

12

2.

Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosły

Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosły

6

3.

Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dziecko

Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dziecko

6

4.

Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę

Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę

6

5.

Trenażer - dostępy do naczyniowe obwodowe

Trenażer - dostępy do naczyniowe obwodowe

6

6.

Trenażer - dostęp doszpikowy

Trenażer - dostęp doszpikowy

3

7.

Trenażer - iniekcje domięśniowe

Trenażer - iniekcje domięśniowe

6

8.

Trenażer - iniekcje śródskórne

Trenażer - iniekcje śródskórne

12

9.

Trenażer - cewnikowanie pęcherza/wymienny

Trenażer - cewnikowanie pęcherza/wymienny

3

10.

Trenażer - badanie per rectum

Trenażer - badanie per rectum

3

11.

Trenażer - dostępy centralne

Trenażer - dostępy centralne

3

12.

Trenażer - badanie gruczołu piersiowego

Trenażer - badanie gruczołu piersiowego

6

13.

Trenażer - punkcja lędźwiowa

Trenażer - punkcja lędźwiowa

2

14.

Trenażer - badanie ginekologiczne

Trenażer - badanie ginekologiczne

2

15.

Trenażer - badanie oka

Trenażer - badanie oka

3

16.

Trenażer - badanie ucha

Trenażer - badanie ucha

3

17.

Trenażer – konikotomia

Trenażer - konikotomia

3

18.

Fantom noworodka pielęgnacyjny

Fantom noworodka pielęgnacyjny

2

19.

Stanowisko do badania i pielęgnacji noworodka

Stanowisko do badania i pielęgnacji noworodka

4

20.

Fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego

Fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego

2

21.

Fantom wcześniaka

Fantom wcześniaka

2

22.

Model do zabiegów dorektalnych

Model do zabiegów dorektalnych

4

23.

Model pielęgnacji stomii

Model pielęgnacji stomii

4

24.

Model pielęgnacji ran

Model pielęgnacji ran

2

25.

Model pielęgnacji ran odleżynowych

Model pielęgnacji ran odleżynowych

2

26.

Model do zakładania zgłębnika

Model do zakładania zgłębnika

2

27.

Model wad wrodzonych niemowlaka

Model wad wrodzonych niemowlaka

2

28.

Zestaw drobnego sprzętu medycznego

Drobny sprzęt medyczny zawierający m.in.: worek samorozprężalny, podstawowe narzędzia chirurgiczne

1

29.

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego
i komunikacyjnego. W zależności od potrzeb może to być tablica sucho ścieralna, tablica interaktywna, projektor multimedialny, telewizor o dużej przekątnej, system nagłośnienia, tor wizyjny z systemem kamer
i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem

1

30.

Zestaw mebli medycznych

Zestaw mebli medycznych mobilnych
i stacjonarnych zawierający m.in.: stolik zabiegowy, taboret obrotowy lekarski, szafy
do przechowywania wyrobów medycznych

1

31.

Zestaw wyposażenia sanitarnego
i higienicznego

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego zawierający m.in. dozownik na mydło, ręczniki, środek dezynfekcyjny, kosz na odpady

1

Sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych – pracownia przeznaczona dla wszystkich studentów kierunków medycznych.

 Sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych 

Lp.

Planowane wyposażenie

Funkcjonalność

Ilość

1.

Stanowisko robocze

Stanowisko robocze

20

2.

Kozetka lekarska

Kozetka lekarska

10

3.

Zestaw drobnego sprzętu medycznego

Drobny sprzęt medyczny zawierający m.in.: worek samorozprężalny, podstawowe narzędzia chirurgiczne

1

4.

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego
i komunikacyjnego. W zależności od potrzeb może to być tablica sucho ścieralna, tablica interaktywna, projektor multimedialny, telewizor o dużej przekątnej, system nagłośnienia, tor wizyjny z systemem kamer
i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem

1

5.

Zestaw mebli medycznych

Zestaw mebli medycznych mobilnych
i stacjonarnych zawierający m.in.: stolik zabiegowy, taboret obrotowy lekarski, szafy
do przechowywania wyrobów medycznych

2

6.

Zestaw wyposażenia sanitarnego
i higienicznego

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego zawierający m.in.: dozownik na mydło, ręczniki, środek dezynfekcyjny, kosz na odpady

1

Sala do nauki umiejętności chirurgicznych – pracownia przeznaczona dla wszystkich studentów kierunków medycznych.

 

Sala do nauki umiejętności chirurgicznych

 

Lp.

Planowane wyposażenie

Funkcjonalność

Ilość

1.

Stanowisko robocze

Stanowisko robocze

20

2.

Zestaw narzędzi chirurgicznych

Zestaw narzędzi chirurgicznych

20

3.

Zestaw do nauki szycia ran

Zestaw do nauki szycia ran

20

4.

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego
i komunikacyjnego. W zależności od potrzeb może to być tablica sucho ścieralna, tablica interaktywna, projektor multimedialny, telewizor o dużej przekątnej, system nagłośnienia, tor wizyjny z systemem kamer
i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem

1

5.

Zestaw mebli medycznych

Zestaw mebli medycznych mobilnych
i stacjonarnych zawierający m.in.: stolik zabiegowy, taboret obrotowy lekarski, szafy
do przechowywania wyrobów medycznych

1

6.

Zestaw wyposażenia sanitarnego
i higienicznego

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego zawierający m.in.: dozownik na mydło, ręczniki, środek dezynfekcyjny, kosz na odpady

1

3)        Pozostałe sale dydaktyczne

W Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego                       w Olsztynie zaplanowano 5 sal dydaktycznych, które zostaną wyposażone zgodnie                          z przeprowadzonym Audytem Oceniającym Centra Symulacji Medycznych oraz zdiagnozowanymi potrzebami Wydziału Nauk Medycznych w tym zakresie.

Sala ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi – pracownia służąca do nauki zbierania wywiadu, badania fizykalnego. Przeznaczona dla studentów wszystkich kierunków medycznych.

Sala ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi

Lp.

Planowane wyposażenie

Funkcjonalność

Ilość

1.

System audio-video

System audio-video

1

2.

Kozetka lekarska

Kozetka lekarska

1

3.

Stanowisko  komputerowe

Stanowisko  komputerowe

1

4.

Lampa zabiegowa

Lampa zabiegowa mobilna

1

5.

Zestaw drobnego sprzętu medycznego

Drobny sprzęt medyczny zawierający m.in.: EKG, wagę lekarską, glukometr, ciśnieniomierz, termometr elektroniczny, pulsoksymetr, fonendoskop

1

6.

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego
i komunikacyjnego

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego
i komunikacyjnego. W zależności od potrzeb może
to być tablica sucho ścieralna, tablica interaktywna, projektor multimedialny, telewizor o dużej przekątnej, system nagłośnienia, tor wizyjny
z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem

1

7.

Zestaw mebli medycznych

Zestaw mebli medycznych mobilnych i stacjonarnych zawierający m.in.: stolik zabiegowy, wózek wielofunkcyjny, taboret obrotowy, szafy do przechowywania wyrobów medycznych

1

8.

Zestaw wyposażenia biurowego

Zestaw wyposażenia biurowego zawierający
m.in. krzesła, biurka

1

9.

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego zawierający m.in.: dozownik na mydło, ręczniki, środek dezynfekcyjny, kosz na odpady

1

 

 

Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich – pracownia przeznaczona dla studentów kierunku pielęgniarstwo oraz innych kierunków medycznych.

Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich

Lp.

Planowane wyposażenie

Funkcjonalność

Ilość

1.

Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego

Zaawansowany symulator pacjenta starszego
z wyposażeniem

1

2.

Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego
z wyposażeniem

2

3.

Medyczna jednostka zasilająca

Medyczna jednostka zasilająca ścienna (gazy medyczne, zasilanie elektryczne, gniazda teletechniczne)

1

4.

Łożko ortopedyczne

Łożko pacjenta ortopedyczne

1

5.

Stanowisko do injekcji

Stanowisko do injekcji

1

6.

Lampa zabiegowa

Lampa zabiegowa mobilna

1

7.

Łóżko pacjenta

Łóżko pacjenta z przechyłami bocznymi

1

8.

Aparat EKG

Aparat EKG 12-odprowadzeniowy

1

9.

Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej

Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej

2

10.

Szafka przyłóżkowa

Szafka przyłóżkowa

3

11.

Wózek reanimacyjny
z wyposażeniem

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem, w tym min. zestaw laryngoskopów

1

12.

Wózek transportowy

Wózek transportowy w opcji z pozycją Trendelenburga

1

13.

Pompa infuzyjna strzykawkowa

Pompa infuzyjna strzykawkowa

1

14.

Pompa infuzyjna objętościowa

Pompa infuzyjna objętościowa

1

15.

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego zawierający m.in.: dozownik na mydło, ręczniki, środek dezynfekcyjny, kosz na odpady

2

16.

Ssak elektryczny

Ssak elektryczny

1

17.

Zestaw drobnego sprzętu medycznego

Drobny sprzęt medyczny zawierający m.in.: podgrzewacz płynów infuzyjnych, system przekładania chorych rolkowy, worek samorozprężalny, podstawowe narzędzia chirurgiczne, glukometr, ciśnieniomierz, termometr elektroniczny, pulsoksymetr, fonendoskop

2

18.

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego
i komunikacyjnego

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego
i komunikacyjnego. W zależności od potrzeb może
to być tablica sucho ścieralna, tablica interaktywna, projektor multimedialny, telewizor o dużej przekątnej, system nagłośnienia, tor wizyjny z systemem kamer
i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami
a nauczycielem

1

19.

Zestaw mebli medycznych

Zestaw mebli medycznych mobilnych i stacjonarnych zawierający m.in.: stolik zabiegowy, wózek wielofunkcyjny, taboret obrotowy, szafy do przechowywania wyrobów medycznych

1

20.

Zestaw wyposażenia biurowego

Zestaw wyposażenia biurowego zawierający m.in. krzesła, biurka w przypadku, gdy przewidywane jest udzielanie informacji zwrotnej na sali symulacyjnej lub w innym pomieszczeniu - debriefing

1

Sala do ćwiczeń umiejętności położniczych – pracownia przeznaczona dla kierunku pielęgniarstwo, jak również dla pozostałych kierunków medycznych.

Sala do ćwiczeń umiejętności położniczych

Lp.

Planowane wyposażenie

Funkcjonalność

Ilość

1.

Łóżko porodowe

Łóżko porodowe

1

2.

Symulator porodowy

Symulator porodowy z noworodkiem

1

3.

Detektor tętna płodu

Detektor tętna płodu

1

4.

Fotel ginekologiczny

Fotel ginekologiczny

1

5.

Drabinka gimnastyczna

Drabinka gimnastyczna

1

6.

Fantom położniczy

Fantom położniczy

2

7.

Fantom ginekologiczny - symulator do badania ginekologicznego

Fantom ginekologiczny - symulator do badania ginekologicznego

2

8.

Trenażer -  do oceny postępu porodu

Trenażer -  badanie USG u ciężarnych

2

9.

Model macierzyński do oceny ASP

Model macierzyński do oceny ASP

1

10.

Model macierzyński do badania chwytami Leopolda

Model macierzyński do badania chwytami Leopolda

1

11.

Ssak elektryczny

Ssak elektryczny

1

12.

Pompa infuzyjna

Pompa infuzyjna

2

13.

Łóżko noworodkowe/ niemowlęce

Łóżko noworodkowe/niemowlęce

1

14.

Stolik do pielęgnacji noworodka

Stolik do pielęgnacji noworodka

1

15.

Inkubator

Inkubator

1

16.

Fantom noworodka do pielęgnacji i podstawowej opieki medycznej

Fantom noworodka do pielęgnacji i podstawowej opieki medycznej

1

17.

Fantom wcześniaka

Fantom wcześniaka

1

18.

Fantom niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej

Fantom niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej

1

19.

Fantom niemowlęcia do nauki dostępów dożylnych

Fantom niemowlęcia do nauki dostępów dożylnych

3

20.

Zestaw drobnego sprzętu medycznego

Drobny sprzęt medyczny zawierający m.in.: aparat EKG, system przekładania chorych rolkowy, worek samorozprężalny, podstawowe narzędzia chirurgiczne, glukometr, ciśnieniomierz, termometr elektroniczny, pulsoksymetr, fonendoskop

1

21.

Zestaw mebli medycznych

Zestaw mebli medycznych mobilnych i stacjonarnych zawierający m.in.: stolik zabiegowy, wózek anestezjologiczny, taboret obrotowy lekarski, szafę
do przechowywania wyrobów medycznych

1

22.

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego zawierający m.in. dozownik na mydło, ręczniki, środek dezynfekcyjny, kosz na odpady

1

 

Sale egzaminu OSCE (2 sale) – przeznaczone do organizacji egzaminów OSCE. Poza egzaminami sale mogą być wykorzystywane do innych celów, np. nauka resuscytacji czy ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi.

Sale egzaminu OSCE

Lp.

Planowane wyposażenie

Funkcjonalność

Ilość

1.

System audio-video

System audio-video

2

2.

Kozetka lekarska

Kozetka lekarska

2

3.

Stanowisko  komputerowe

Stanowisko  komputerowe

2

4.

Lampa zabiegowa

Lampa zabiegowa mobilna

2

5.

Zestaw drobnego sprzętu medycznego

Drobny sprzęt medyczny zawierający m.in.: EKG,

wagę lekarską, glukometr, ciśnieniomierz, termometr elektroniczny, pulsoksymetr, fonendoskop

2

6.

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego
i komunikacyjnego. W zależności od potrzeb może
to być tablica sucho ścieralna, tablica interaktywna, projektor multimedialny, telewizor o dużej przekątnej, system nagłośnienia, tor wizyjny z systemem kamer
i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami
a nauczycielem

2

7.

Zestaw mebli medycznych

Zestaw mebli medycznych mobilnych i stacjonarnych zawierający m.in.: stolik zabiegowy, wózek wielofunkcyjny, taboret obrotowy, szafy do przechowywania wyrobów medycznych

2

8.

Zestaw wyposażenia biurowego

Zestaw wyposażenia biurowego zawierający m.in. krzesła, biurka

2

9.

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego zawierający m.in.: dozownik na mydło, ręczniki,   środek dezynfekcyjny, kosz na odpady

2