Historia

Katedra Rehabilitacji powstała decyzją Wydziału Nauk Medycznych i Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – uchwałą nr 17 z dnia 16 czerwca 2008 roku. W ramach jej struktury organizacyjnej utworzono Klinikę Rehabilitacji z Przykliniczną Poradnią Rehabilitacyjną.
    Celem powołania Katedry było stworzenie bazy dla działalności naukowej i dydaktycznej w zakresie rehabilitacji medycznej.
    Kierownikiem Katedry i Kliniki Rehabilitacji został prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski. Ponadto w Katedrze Rehabilitacji zatrudniony jest: adiunkt,  asystent, wykładowca - mgr psychologii klinicznej oraz specjalista – dr n. med. i starszy referent.
    Od dnia 01 lipca 2012 roku Katedra i Klinika Rehabilitacji ma swoją siedzibę w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.
    Katedra zajmuje się kształceniem studentów z zakresu rehabilitacji medycznej oraz realizacją innych przedmiotów medycznych na kierunkach lekarskim, pielęgniarskim, ratownictwa medycznego i dietetyki oraz zootechniki takich jak: badanie fizykalne, traumatologia narządu ruchu z neurochirurgią, psychologia ogólna, psychologia kliniczna, podstawy psychologii, warsztaty adaptacyjne, zasady publikacji prac naukowych, zintegrowane nauczanie problemowe, rehabilitacja w jeździectwie, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych.
    Klinika Rehabilitacji powstała decyzją Wydziału Nauk Medycznych i Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – uchwałą nr 17 z dnia 19 września 2008 roku. Od 01 lipca 2012 roku ma swoją siedzibę w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Klinika Rehabilitacji świadczy usługi w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej, w trybie stacjonarnym (25 łóżek) oraz dziennym i ambulatoryjnym, na łącznej powierzchni użytkowej 2 800 m2, włącznie z Działem Rehabilitacji, Poradniami Wad Postawy i Rehabilitacji, a także współpracującymi ośrodkami rehabilitacji mowy, słuchu, wzroku i psychologii. więcej informacji www.wssd.olsztyn.pl
    Katedra Rehabilitacji prowadzi działalność naukową i badawczą oraz międzynarodową współpracę naukową. Jednostka realizowała także podyplomowe, obowiązkowe, ogólnopolskie kursy w kooperacji z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej od 2010 roku w liczbie 2 x 35 uczestników w ciągu roku.
     Prof. dr hab. med. Ireneusz M. Kowalski jest redaktorem i członkiem Komitetu Naukowego Journal of Elementology (Impact Factor 0,634), redaktorem naczelnym Polish Annals of Medicine, członkiem Rady Naukowej The Journal of Spine Surgery, członkiem Zespołu Konsultantów Polish Journal of Rehabilitation Research, konsultantem naukowym Ogólnopolskiego Informatora Osób Niepełnosprawnych.