Katedra Medycyny Sądowej - main photo

Katedra Medycyny Sądowej Wydziału Nauk Medycznych została utworzona 01 czerwca 2013 roku na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych (Uchwała nr 607).