Rok IV

 

Semestr zimowy w roku akdemickim 2018/2019

 

 

Plan zajęć może ulec zmianie!!

 

  • Plan Studiów Pobierz
  • Tygodniowy Rozkład Zajęć Pobierz aktualizacja z dnia 19.11.2018
  • Blok Zajęć Klinicznych Pobierz aktualizacja z dnia 24.10.2018

 

Zajęcia fakultatywne