Rok I

Semestr zimowy w roku akdemickim 2018/2019

 

Plan zajęć może ulec zmianie!!

 

 

  • Plan Studiów Pobierz
  • Tygodniowy Rozkład Zajęć Pobierz aktualizacja z dnia 14.11.2018

 

 Zajęcia fakultatywne

 

 Terminy zajęc fakultatywnych naniesione są na tygodniowy rozkład zajęć.