Praktyki Wakacyjne

ZAWODOWA PRAKTYKA WAKACYJNA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Zawodowa praktyka wakacyjna studentów kierunku Lekarskiego - studia stacjonarne, jednolite studia magisterskie:

- po 1. roku realizowana jest w zakresie Opieki nad chorym

- po 2. roku realizowana jest w zakresie Lecznictwa otwartego oraz w Stacji Pogotowia Ratunkowego lub w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

- po 3. roku realizowana jest w zakresie Chorób wewnętrznych

- po 4. roku realizowana jest w zakresie Chirurgii ogólnej oraz Pediatrii

- po 5. roku realizowana jest w zakresie Ginekologii i położnictwa oraz Intensywnej terapii

Warunkiem zaliczenia zawodowej praktyki wakacyjnej po 1., po 2., po 3., po 4. i po 5. roku studiów kierunku lekarskiego jednolitych magisterskich jest:

  1. potwierdzenie nabycia umiejętności zestawionych w szczegółowym programie praktyki z oceną końcową każdej wykonanej umiejętności i/lub procedury
  2. rzetelność w wykonywaniu zadań i profesjonalizm z oceną końcową
  3. esej

Oceną końcową zawodowej praktyki wakacyjnej studentów kierunku Lekarskiego - studia stacjonarne, jednolite studia magisterskie jest sumaryczna w/w ocen wystawiana przez opiekuna roku, tj.:

- po 1. roku studiów Panią dr n. med. Wandę Badowską, potwierdzona wpisem do systemu USOS

- po 2. roku studiów Pana dr n. med. Piotra Paweła Engelgardtpotwierdzona wpisem do systemu USOS

- po 3. roku studiów Panią dr n. med. Monikę Rucińskąpotwierdzona wpisem do systemu USOS

- po 4. roku studiów Panią dr n. med. Joannę Białkowskąpotwierdzona wpisem do systemu USOS

- po 5. roku studiów Panią dr n. med. Katarzynę Zaborowską-Sapetę, potwierdzona wpisem do systemu USOS

 

Brak napisanego eseju skutkuje brakiem zaliczenia zawodowej praktyki wakacyjnej.

Dzienniczek praktyk z indywidualną kartą oceny umiejętności i procedur studenta należy złożyć do opiekuna roku nie później niż do 17. września 2017 roku

Brak zaliczenia praktyki wakacyjnej zgodnie z Regulaminem studiów skutkuje nie zaliczeniem roku a w przypadku studenta 1. roku skreśleniem z listy studentów.

Pliki do pobrania

  • Praktyka wakacyjna po I roku Pobierz
  • Praktyka wakacyjna po II roku Pobierz
  • Praktyka wakacyjna po III roku Pobierz
  • Praktyka wakacyjna po IV roku Pobierz
  • Praktyka wakacyjna po V roku Pobierz