Historia

Katedra Ginekologii, Endokrynologii Ginekologicznej i Położnictwa została powołana zarządzeniem Rektora UWM (Uchwała Senatu UWM z dnia 25 maja 2012 roku) w dniu 1 czerwca 2012 roku na ówczesnym Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Obecnie Katedra funkcjonuje pod nazwą Katedra Ginekologii i Położnictwa, Collegium Medicum, UWM. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. n. med. Marcin Jóźwik.

Pracownicy Katedry, specjaliści z zakresu ginekologii i położnictwa, prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w:

1. Oddziale Klinicznym Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa,

który znajduje się na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Oddział zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem zachowawczym i operacyjnym schorzeń ginekologicznych łącznie z zabiegami onkologicznymi. Operacje wykonywane są metodami klasycznymi oraz z wykorzystaniem najnowszych metod endoskopowych takich jak: laparoskopia, histeroskopia. Jako jedyny oddział w Olsztynie wykonuje zabiegi operacyjne w nietrzymaniu moczu z uzyciem materiału syntetycznego - TOT oraz w zaburzeniach statyki narządu rodnego - techniką double TOT.

Miejski Szpital Zespolony (MSZ) w Olsztynie
Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa
ul. Niepodległości 44
10-045 Olsztyn

2. Oddziale Kliniczny Ginekologiczno-Położniczym i Ginekologii Onkologicznej,

który znajduje się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie obejmujący 3 oddziały: Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Patologii Ciąży oraz Ginekologii Onkologicznej. Dzięki stałej, ścisłej współpracy z innymi najlepszymi ośrodkami ginekologiczno – położniczymi krajowymi i zagranicznymi, w oddziale wprowadza się najnowsze metody diagnostyczno – lecznicze z zakresu ginekologii i położnictwa, zgodne z najnowszą, aktualnie obowiązującą wiedzą. W 2010 r. w oddziale rozpoczęto podawanie chemioterapii dootrzewnowo u chorych z nowotworami złośliwymi jajnika. Ta bardzo nowoczesna metoda leczenia stosowana dotąd w kilku ośrodkach w Polsce poprawia w znacznym stopniu wyniki leczenia z tych pacjentek. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia  na prowadzenie specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa, i jako jedyny w województwie, a jeden z niewielu w kraju , na prowadzenie specjalizacji w zakresie ginekologii onkologicznej.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny (WSS) w Olsztynie
Oddział Ginekologiczno-Położniczy oraz Ginekologii Onkologicznej
ul. Żolnierska 18
10-561 Olsztyn