Uroczyste otwarcie Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UWM

Dnia 26 października 2017 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym otwarte zostało Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzięki nowoczesnym fantomom oraz symulatorom studenci Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu będą mogli przećwiczyć wszystkie czynności w warunkach odpowiadających prawdziwym.

Otwarcie centrum było niezwykle uroczyste. Ceremonię rozpoczął Prof. Wojciech Maksymowicz, prorektor UWM ds. Collegium Medicum. W uroczystości udział wzięli m. in. Konstanty Radziwiłł - Minister Zdrowia, Jego Ekscelencja Arcybiskup Diecezji Warmińskiej Edmund Piszcz, Stanisław Karczewski - Marszałek Senatu RP, Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Piotr Grzymowicz - Prezydent Olsztyna, Ryszard Wasiński - Dyrektor Departamentu Zdrowia, prof. Ryszard Górecki - Rektor UWM.

 – Nie byłem zwolennikiem otwierania kształcenia medycznego na UWM – przyznał Stanisław Karczewski -Teraz po 10 latach widzę jednak, że jego utworzenie to była dobra decyzja. Olsztyńska medycyna ma dobre wyniki a kształcenie lekarzy odbywa się na wysokim poziomie – podkreślił Marszałek Senatu.

– 10 lat temu na uniwersytecie w Tel Awiwie widziałem podobne centrum symulacji i marzyłem, że może kiedyś coś takiego zobaczę w Polsce. Teraz to wszystko mamy m.in. w Olsztynie - zauważył Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł.

– Będziemy się starać być wzorem dla całej Polski. Ale będziemy się też starać, aby za trzy lata wybudować kolejne, nowe skrzydło naszego Szpitala Uniwersyteckiego – obiecał prof. Ryszard Górecki, Rektor UWM nawiązując do deklaracji ministra.

Prof. Wojciech Maksymowicz, prorektor UWM ds. Collegium Medicum podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Centrum Symulacji Medycznych.

Oprócz tradycyjnego przecięcia wstęgi miejsce miały dwa pokazy pracy z fantomami. O tym, jakie czynności wykonują studenci z pacjentem opowiadał dr Rakesh Jalali, prodziekan Wydziału Lekarskiego. Pierwszy pokaz dotyczył postępowania z pacjentem z objawami duszności na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Pacjentem był fantom, któremu unosiła się klatka piersiowa i wydawał odgłosy duszności. Obsługę SOR-u stanowili absolwenci UWM. Kolejny pokaz uczestnicy obserwowali na ekranach w sali seminaryjnej. Było to przekaz na żywo postępowania z pacjentem odbywającego się w sali intensywnej terapii piętro niżej. Następnie w sali intensywnej terapii pokaz dla gości przeprowadziły m.in. dr Lidia Glinka - kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz lek. Nastassia Karakina. Poza tym goście mieli okazję zwiedzić centrum.

Centrum Symulacji Medycznych to dwa połączone ze sobą obiekty: zmodernizowany XIX-wieczny oraz zupełnie nowy, wybudowany od podstaw. W starszym budynku działa Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Znajdują się w nim sala symulacji wysokiej wierności dla kierunku pielęgniarstwo oraz sale symulacji niskiej wierności przeznaczone do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, położniczych, podstaw resuscytacji, resuscytacji zaawansowanych, laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych, chirurgicznych, ćwiczeń z pacjentami symulowanymi, pracownia umiejętności technicznych a także 2 sale przeznaczone do przeprowadzania egzaminów praktycznych z przedmiotów klinicznych. Nowo wybudowany, przeszklony budynek mieści sale symulacji wysokiej wierności: bloku operacyjnego, szpitalnego oddziału ratunkowego, intensywnej terapii oraz salę porodową. Na drugim piętrze znajduje się aula wykładowa. Sale symulacji wysokiej wierności są wyposażone identycznie  jak prawdziwe szpitalne. Studenci mają w nich do czynienia z zaawansowanymi technicznie symulatorami - fantomami. Symulator odwzorowuje zachowania żywego człowieka: oddycha, leci mu krew z ran, płacze, sinieje, zmienia się jego temperatura, reaguje na podanie leków. Natomiast sale symulacji niskiej wierności wyposażone są w symulatory, trenażery a także inne sprzęty do ćwiczeń zabiegów podstawowych. Pozwala to studentom ćwiczyć własne zachowania w sytuacjach trudnych, pod presją czasu, uodpornić się na stres obecny w pracy lekarza oraz innych służb medycznych.