Rekrutacja 2017/2018

Wśród kierunków realizowanych przez Wydział Nauk Medycznych największym zainteresowaniem kandydatów w 2017 roku - tradycyjnie-  cieszył się kierunek lekarski, gdzie o jedno miejsce rywalizowało 13 osób. Jest to najwyższy wynik podczas rekrutacji 2017 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Pozostałe kierunki także cieszyły się dużym zainteresowaniem a o jedno miejsce na poniższych kierunkach ubiegało się:

dietetyka - 3,2

ratownictwo medyczne- 2,4

położnictwo- 2,3

pielęgniarstwo- 2