Medical Council of India

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że Wydział Lekarski został wpisany na listę uczelni medycznych uznawanych przez Medical Council of India (Naczelna Izba Lekarska Republiki Indii).

 

Za pomoc w przeprowadzeniu postępowania w szczególności dziękujemy:

  • Pani Dr. Jayshree Mehta, MS, FICS, Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Indii
  • Pani Dr. Reena Nayyar, Sekretarz Naczelnej Izby Lekarskiej Indii
  • Panu Awadh Kumar, Attaché z Ambasady Republiki Indii w Warszawie
  • Panu dr. n. med. Rakesh Jalali, Prodziekanowi ds. studentów anglojęzycznych i rozwoju

Uznanie dyplomu przez Naczelną Izbę Lekarską Indii jest niezbędne do ubiegania się o możliwość praktykowania w zawodzie lekarza na terytorium Republiki Indii.

Poniżej znajduje się lista polskich uczelni medycznych uznanych przez MCI, do której dołączył Wydział Lekarski Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.