KOMUNIKAT nr 4/2017 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UWM w OLSZTYNIE

 

 

KOMUNIKAT nr 4/2017

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA UWM W OLSZTYNIE INFORMUJE, ŻE W WYNIKU PRZEPROWADZONYCH W DNIU 22 WRZEŚNIA 2017 R.

WYBORÓW SKŁAD KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO WYDZIAŁU LEKARSKIEGOJEST NASTĘPUJĄCY:

 

DZIEKAN

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz

 

PRODZIEKANI

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór– Prodziekan ds. nauki i współpracy

Dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

Dr n. med. Rakesh Jalali – Prodziekan ds. studentów anglojęzycznych i rozwoju

 

 

Wybory Dziekana i Prodziekanów na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbędą się w terminie późniejszym, po wybraniu wszystkich członków Rady Wydziału.

 

 

 

Przewodnicząca

Uczelnianej Komisji Wyborczej

 dr hab. Iwona KONOPKA, prof. UWM