Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

W dniu 2 października 2018 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od przemarszu orszaku na dziedziniec Zamku, gdzie studenci pierwszego roku złożyli przyrzeczenie. Obecną strukturę Collegium Medicum tworzą: Wydział Lekarski: kierunek lekarski w języku polskim i kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim oraz Wydział Nauk o Zdrowiu z kierunkami pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i dietetyka.

Główna część ceremonii odbyła się w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W uroczystości wzięli udział: parlamentarzyści, władze uczelni, profesorowie, reprezentanci władz miasta i województwa, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele służb medycznych,  pracownicy uczelni oraz studenci I roku z obu wydziałów Collegium Medicum. Uroczystość uświetniły występy Chóru Akademickiego im. Prof. Wawrzyczka pod dyrekcją Bogusława Palińskiego.

Ceremonię otworzył prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, prorektor ds. uczelni medycznej, który wygłosił okolicznościowe przemówienie a następnie poprosił Panią Dziekan dr hab. n. med. A. Doboszyńską, prof. UWM i Pana Dziekana prof. dr hab. n. med.  Andrzeja Rynkiewicza o wręczenie nominacji opiekunom pierwszego roku:

- kierunek lekarski z tokiem nauczania w języku polskim – dr n. med. Ewa Lepiarczyk,
- kierunek lekarski z tokiem nauczania w języku angielskim – mgr Justyna Choromańska;
- pielęgniarstwo - studia I stopnia – mgr Zofia Jurczyk;
- położnictwo - studia I stopnia – mgr Jowita Dubel-Mikulska;
- ratownictwo medyczne - studia I stopnia – mgr Tadeusz Miłowski;
- dietetyka - studia I stopnia – dr n. med. Dorota Mroczkowska;
- pielęgniarstwo - studia II stopnia  – mgr Anna Szypulska.

Ślubowanie przeprowadzili Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM oraz w języku angielskim dla English Division  Prodziekan dr n. med. Rakesh Jalali. Następnie studenci otrzymali listy gratulacyjne. Wśród studentów anglojęzycznych kierunku lekarskiego znajdują się reprezentanci Bangladeszu, Egiptu, Indii,  Iraku, Irlandii, Kenii, Niemiec, Pakistanu, Polski, RPA, Srilanki, Syrii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Ślubowanie, które przeprowadził prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kowalski złożyli również doktoranci.

Wystąpienia okolicznościowe  wygłosili: Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski, Wojewoda Artur Chojecki, Doradca Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Wypij, Członek Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia – Radosław Sierpiński, Wicemarszałek Marcin Kuchciński, Wiceprezydent Miasta Halina Zaborowska – Boruch, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Collegium Medicum „Amicis Collegium Medicis Olstiniensis” - Mariusz Dobrzeniecki oraz Przedstawiciele Samorządu Studenckiego – Jakub Morze oraz Victoria Suenkel.

Na zakończenie uroczystości wykład inauguracyjny pt. „Preventive medicine - facts and myths” wygłosił prof. dr hab. n. med.  Tomasz Stompór.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w uroczystości.

Studentom życzymy wytrwałości oraz wielu sukcesów w nauce.

 Inauguracja 2018/2019