Collegium Medicum - Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

3 października 2017 roku odbyła się pierwsza, historyczna inauguracja roku akademickiego w Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Inauguracja rozpoczęła się tradycyjnie od przemarszu orszaku na dziedziniec Zamku, gdzie studenci złożyli uroczyste przyrzeczenie. Główna część ceremonii odbyła się w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Po dziesięciu latach istnienia Wydział Nauk Medycznych przekształcił się. Obecną strukturę Collegium Medicum tworzą Wydział Lekarski oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Poza istniejącymi wcześniej kierunkami: lekarskim, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, po raz pierwszy listy gratulacyjne odebrali studenci kierunku położnictwo.

W uroczystości wzięli udział: parlamentarzyści, władze uczelni, profesorowie, reprezentanci władz miasta i województwa, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele służb medycznych,  pracownicy uczelni oraz studenci I roku z obu wydziałów Collegium Medicum.

Ceremonię otworzył prof. Wojciech Maksymowicz, prorektor ds. uczelni medycznej i pierwszy dziekan Wydziału Nauk Medycznych, który przypomniał historię tworzenia medycyny na UWM.

- Olsztyński Wydział Nauk Medycznych powstał 10 lat temu. Było nas niewielu i funkcjonowały zaledwie dwie katedry. Rok później uruchomiliśmy kierunek lekarski, a już w 2010 r. przyjęliśmy pierwszych zagranicznych studentów, tworząc studia anglojęzyczne. Utworzyliśmy Uniwersytecki Szpital Kliniczny, a nasz wydział się rozrastał. W 2016 r. otrzymaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego – wspominał prof. Wojciech Maksymowicz.

Utworzono także Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa. W ubiegłym roku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym zespół chirurgów pod kierownictwem japońskiego neurochirurga prof. Isao Mority przeprowadził pierwsze w Europie cztery eksperymentalne operacje wszczepienia stymulatora chorym w śpiączce.

Podczas inauguracji Collegium Medicum prof. Isao Morita otrzymał tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas uroczystości opiekunowie pierwszego roku odebrali nominacje. Następnie studenci złożyli ślubowanie i otrzymali listy gratulacyjne. Wśród studentów anglojęzycznych kierunku lekarskiego znajdują się reprezentanci Szwecji, Niemiec, Tanzanii, Iraku, Indii, Tajwanu, Syrii oraz Południowej Afryki. Ślubowanie złożyli również doktoranci.

W ceremonii wzięła udział aktorka i założycielka Fundacji Akogo? Ewa Błaszczyk. Dzięki jej współpracy z prof. Wojciechem Maksymowiczem w Olsztynie uruchomiono Klinikę „Budzik dla dorosłych”. Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu, w szczególności za wspieranie działalności naukowej i statutowej Wydziału Nauk Medycznych Pani Ewa Błaszczyk otrzymała Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Odznaką - Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę zawodową i działalność na rzecz środowiska akademickiego uhonorowany został pierwszy prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Nauk Medycznych prof. Ireneusz Kowalski.

Specjalną nagrodę otrzymała obecna kierownik Wydziału Lekarskiego mgr inż. Elżbieta Okorska, która od początku pomagała w tworzeniu pionu administracyjnego na wydziale.

Na zakończenie uroczystości wykład inauguracyjny pt. Dorsal column stimulation (DCS) for persistent vegetative state patients wygłosił profesor honorowy Isao Morita.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w uroczystości.

Studentom życzymy wytrwałości oraz wielu sukcesów w nauce.