Ceremonia Białego Fartucha 2018

Dnia 13 maja 2018 roku o godzinie 10:00 w auli kongresowej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się ósma Ceremonia Białego Fartucha Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum.

Studenci III roku kierunku lekarskiego prowadzonego w języku polskim oraz języku angielskim odebrali z rąk swoich mentorów białe fartuchy, będące symbolem nowego etapu w ich kształceniu. W zamian studenci wręczyli swoim opiekunom konwalie majowe. Tradycja Ceremonii Białego Fartucha istnieje w większości amerykańskich oraz europejskich uniwersytetów medycznych. Uroczystość ma symboliczne znaczenie dla studentów oraz wykładowców, propaguje wartości humanistyczne w medycynie a także rozpoczyna nowy etap w edukacji studentów - zamianę teorii w praktykę. Akt założenia białego fartucha ma symbolizować przejście studentów kierunku lekarskiego od zajęć teoretycznych do zajęć klinicznych. Ceremonia Białego Fartucha kończy kształcenie podstawowe, czyli przedkliniczne i otwiera kolejny etap kształcenia - odtąd studenci będą już mieć kontakt z pacjentami.

Tegoroczną ceremonię rozpoczął Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz. Głównymi prowadzącymi mianowani zostali Prodziekan ds. nauki i współpracy prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór oraz Prodziekan ds. studentów anglojęzycznych i rozwoju dr n. med. Rakesh Jalali.

Uroczystość uświetniło wystąpienie Prorektora ds. Collegium Medicum prof. dr hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza. Profesor Maksymowicz  poinformował, że  znany łódzki neurolog prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj objął Katedrę Neurologii, która powstała po oddzieleniu jej od Katedry Neurochirurgii. Prof. Selmaj wniesie do Collegium Medicum nie tylko swoje ogromne doświadczenie, ale i granty na wysokiej klasy badania – mówił  Prorektor.

Podczas ceremonii wyróżnienie - Konwalie Dziekańskie - otrzymali najlepsi studenci Kierunku Lekarskiego:

Studia w języku polskim: Piotr Kozera, Marcin Bałuch, Jakub Ruść.

Studia w języku angielskim: Adam Florkowski, Monica Ogniewski, Aleksandra Zdobylak.

Okolicznościowy wykład Multiple sclerosis i an example of progress in therapy of neurological disorders wygłosił prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj.

Wystąpienia okolicznościowe wygłosili przedstawiciele studentów Beata Paszkowska oraz Jakub Śliwicki.

Serdecznie dziękujemy za udział w ceremonii i życzymy dalszych sukcesów!