Ceremonia Białego Fartucha 2017

Ceremonia Białego Fartucha

Dnia 6 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w auli kongresowej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się siódma Ceremonia Białego Fartucha.

Studenci III roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych UWM odebrali z rąk swoich opiekunów białe fartuchy, będące symbolem nowego etapu w ich kształceniu. Tradycja Ceremonii Białego Fartucha istnieje w większości amerykańskich oraz europejskich uniwersytetów medycznych. Uroczystość ma symboliczne znaczenie dla studentów oraz wykładowców, propaguje wartości humanistyczne w medycynie a także rozpoczyna nowy etap w edukacji studentów - zamianę teorii w praktykę. Akt założenia białego fartucha ma symbolizować przejście studentów nauk medycznych od zajęć teoretycznych do zajęć klinicznych.

Tegoroczną ceremonię rozpoczął Dziekan prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz. Głównymi prowadzącymi mianowani zostali Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM oraz Prodziekan ds. studentów anglojęzycznych i rozwoju dr n. med. Rakesh Jalali.

Uroczystość uświetniło wystąpienie Prorektora ds. zadań uczelni medycznej  prof. dr hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza.

Okolicznościowy wykład Can we do more for out patients?  wygłosił dr hab. n. med. Dariusz Zadrożny, prof. UWM.

Podczas ceremonii wyróżnienie - Konwalie Dziekańskie - otrzymali najlepsi studenci:

Katarzyna Izak

Agnieszka Barańska

Kinga Przytuła

Aleksander Okraska

Filip Siennicki-Lantz

Dominik Masomi Ghaleh

Wystąpienia okolicznościowe wygłosili przedstawiciele studentów Carmen Laktineh oraz Malgorzata Tomsykoski.

Serdecznie dziękujemy za udział w ceremonii i życzymy dalszych sukcesów!