Absolutorium kierunku lekarskiego 2018

Za nami kolejny historyczny moment dla Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM w Olsztynie. W dniu 30 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 w Auli Kongresowej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się absolutorium kierunku lekarskiego dla 41 studentów polskojęzycznych oraz 20 studentów anglojęzycznych.

Tegoroczną ceremonię rozpoczął Dziekan prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz wygłaszając przemówienie okolicznościowe. Następnie studenci otrzymali Karty Absolutoryjne oraz upominki ufundowane przez Izbę Lekarską i Wydział Lekarski. Przyrzeczenie lekarskie w języku polskim przeprowadził Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej dr n. med. Piotr Siwik. Przyrzeczenie złożone przez studentów kierunku lekarskiego prowadzonego w języku angielskim - Prodziekan ds. studentów anglojęzycznych  i rozwoju dr n. med. Rakesh Jalali.

Podczas ceremonii wyróżnienie otrzymali najlepsi studenci kierunku lekarskiego:

- za najlepsze wyniki w nauce: Ewa Andronowska, Martyna Szczubełek, Martyna Wachowiak

- za działalność w samorządzie studenckim: Ewa Ziniewicz.

Wśród studentów kierunku lekarskiego prowadzonego w języku angielskim wyróżnienie otrzymali:

- za najlepsze wyniki w nauce: Sahar Al Mawla, Oskar Filipowski, Mansor Albayyat

- za działalność w samorządzie studenckim: Adrianna Drynkowska, Alaa Hussein.

Okolicznościowy wykład „Aquaporins - from bench to the bedside” wygłosiła - dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska.

Uroczystość uświetniły wystąpienia Pana Prorektora ds. Collegium Medicum  prof. dr hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza oraz Prezydenta Miasta Olsztyn - Piotra Grzymowicza.

Wystąpienie okolicznościowe wygłosił również przedstawiciel studentów Alla Hussein.

Teraz przed absolwentami staż i wybór specjalizacji, a także najważniejszy sprawdzian - Lekarski Egzamin Końcowy. Wszyscy mamy nadzieję, że powtórzą świetne wyniki kolegów z lat ubiegłych. Serdecznie dziękujemy za udział w ceremonii i życzymy dalszych sukcesów!