Absolutorium kierunku lekarskiego 2017

Absolutorium kierunku lekarskiego 2017

Za nami kolejny historyczny moment dla Wydziału Nauk Medycznych. W dniu 1 lipca 2017 roku o godzinie 10:00 w auli kongresowej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się absolutorium kierunku lekarskiego.

W tym roku 40 studentów polskojęzycznych oraz 24 studentów anglojęzycznych na kierunku lekarskim odebrało karty absolutoryjne.

Tegoroczną ceremonię rozpoczął Dziekan prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz wygłaszając okolicznościowe przemówienie. Kolejno studenci polsko- oraz anglojęzyczni złożyli przyrzeczenie lekarskie.

 

Uroczystość uświetniły wystąpienia:

- w imieniu Ministra Zdrowia - Podsekretarz Stanu Pani Katarzyny Głowali,

- Pana Prorektora ds. zadań uczelni medycznej  prof. dr hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza,

- w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Stanisława Orzechowskiego (list),

- w imieniu Prezydenta Miasta Olsztyna - Wiceprezydenta Jarosława Słomy.

Okolicznościowy wykład „10 przykazań młodego lekarza” wygłosił opiekun roku - dr hab. n. med. Leszek Gromadziński.

 

Podczas ceremonii wyróżnienie otrzymali najlepsi studenci anglojęzyczni: Joshua Manu, Jolene Johansson, Peter Sobkowicz.

 Wystąpienia okolicznościowe wygłosili również przedstawiciele studentów Robert Ciesak oraz Cheryl John.

 

Teraz przed absolwentami staż i wybór specjalizacji, a także najważniejszy sprawdzian - Lekarski Egzamin Końcowy. Wszyscy mamy nadzieję, że powtórzą świetne wyniki kolegów z lat ubiegłych. Serdecznie dziękujemy za udział w ceremonii i życzymy dalszych sukcesów!