12.11.2018 r.- dzień wolny od pracy

Szanowni Państwo,

12.11.2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy. W tym dniu nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego

prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz